Кабмін ініціює зменьшення кількості вишів в Харкові

В Україні триває процес реорганізації закладів вищої освіти (ЗВО). Згідно з ухваленим Кабінетом міністрів України рішенням у Харкові буде створено Державний біотехнологічний університет.

Його буде утворено шляхом приєднання Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківської державної зооветеринарної академії, Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва та Харківського державного університету харчування та торгівлі.

У Кабміні запевнили, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в зазначених закладах освіти, продовжуватимуть навчання в новоутвореному університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування. Фінансування університету буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Міністерством освіти і науки України (МОН).