Що таке децентралізація та об’єднані територіальні громади і навіщо воно всім нам? — простими словами про реформу

«Ми часто чуємо ці довгі і складні слові — децентралізація та ОТГ. Що це? Звідки віє вітер змін? Чим нам загрожує? Колись була колективізація, потім індустріалізація. Пам’ятають люди, що для українського села колективізація та індустріалізація нічого особливо доброго не принесли, тому ми й побоюємося новацій та перетворень. Чи на краще ці зміни та як це стосуватиметься мене, мого села? Давайте розбиратися.

Навіщо?

Як було раніше? Як воно зараз? У селах погані дороги, в селах погане вуличне освітлення, у селах соціальні об’єкти потребують ремонту або відсутні. В клубі треба сидіти в шубі, бо холодно. Ви краще від нас знаєте. А чому так? Немає грошей, каже сільрада. Зверху не дають достатньо. Державна влада не дає місцевому самоврядуванню скільки потрібно для того, щоб місцеве самоврядування виконувало свою роботу як годиться. Всі гроші йдуть на зарплату працівникам сільради, а більше нема де взяти. Може проблема в тому, що держава бідна? А як воно в інших державах, де села, як лялечки, – у Швейцарії чи Німеччині, у тій самі Польщі?

Виявляється, що в цих країнах держава набагато менше втручається в місцеві справи. У тамтешніх селах міцні традиції самоврядування, люди в громадах слідкують за тими, кого обрали, велика частина місцевих податків залишається в місцевих громадах і використовується розумно. Якщо запитати громадян цих країн про владу, то вони згадають передусім не президента чи прем’єра, а свого найближчого голову місцевого органа самоврядування — скажімо, війта чи мера. Вони добре знають хто це, контролюють місцеву владу зі свого боку. Держава також контролює місцевих очільників, щоб вони дотримувалися законів.

Децентралізація дає більше можливостей людям на місцях. І прав, і ресурсів, щоб вистачало й на дороги, і на школу.

Децентралізація — це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, щоб якомога більше повноважень мали ті органи, які ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найуспішніше.

Які країни порівняно нещодавно пройшли через подібну реформу?

Децентралізація — закономірна реформа, якщо країна обирає шлях прогресу. Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, скандинавські країни — усі вони пройшли через таку реформу, що дало поштовх економіці, соціальному розвитку цих країн, особливо їхніх сільських територій.

Навіщо об’єднувати громади?

Чи наважиться держава передати повноваження, наприклад, із реєстрації нерухомості чи вирішення питань освіти та інших важливих питань маленькій сільраді, в якій голова і бухгалтер сидять на дотаціях, а з населення лише пенсіонери?

Чи зможе така адміністративна одиниця розвивати підприємництво? Чи зможе населений пункт із обмеженими ресурсами та територією, недостатньою для соціального та економічного розвитку, забезпечити гідний рівень життя людей? Не зможе. 
Чи може бути успішною країна з бідними територіями? Навряд чи.

Держава передає ресурси та повноваження згори вниз, передає засоби вирішення проблем на той рівень, де проблеми виникають, але держава ставить одну умову — руку, що приймає повноваження та ресурси разом із відповідальністю, треба зміцнити. Декілька невеликих громад треба об’єднати у потужнішу громаду, базуючись на географічних, історичних, економічних принципах. Для планування таких об’єднавчих процесів обласні ради ухвалили перспективні плани розвитку. Цей процес не був безхмарним і легким, до цих планів можливі зміни, але суть залишається такою: щоб бути в змозі хазяйнувати на своїй землі самостійно, треба зміцнитися, об’єднуючись.

МІФИ ТА СТЕРІОТИПИ
СКАСОВУЄМО НЕГАТИВНІ СТЕРЕОТИПИ
ПРО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД В УКРАЇНІ

ОБ’ЄДНАННЯ ПРИЗВОДИТЬ ДО ЛІКВІДАЦІЇ СІЛ/СЕЛИЩ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Ліквідації жодного села (селища) не передбачено. У відповідності до норм Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (ст. 8) здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади (ОТГ), шляхом їх приєднання до юридичної особи — сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Юридична особа — сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

ОБ’ЄДНАННЯ ПРИЗВЕДЕ ДО ЗНАЧНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ В ПОРІВНЯННІ З ДОХОДАМИ

Бюджети об’єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, є складовою частиною місцевих бюджетів. Усі норми Бюджетного кодексу України, що регулюють відносини, які виникають на кожній стадії бюджетного процесу, є єдиними для усіх місцевих бюджетів, в т. ч. поширюються і на бюджети об’єднаних громад.

До таких бюджетів, крім доходів, що зараховуються до сільських, селищних, міських міст районного значення бюджетів (основу яких нині складають плата за землю, єдиний податок, податок з власників нерухомого майна), також зараховуватиметься 60% податку з доходів фізичних осіб, що збирається на території рад, які увійдуть до об’єднаної громади (ст.64 Бюджетного кодексу України) (до відома: ПДФО складає більше половини всіх надходжень місцевих бюджетів області – без урахування трансфертів з держбюджету; нині ПДФО до бюджетів сіл/селищ не зараховується). До бюджетів громад, що не об’єдналися, ПДФО не зараховуватиметься (Кодексом на них не покладено виконання повноважень, що визначаються функціями держави та делегуються на виконання місцевому самоврядуванню) (ст.69, 89, 91 БКУ).

Бюджетам об’єднаних громад передбачаються такі міжбюджетні трансферти з державного бюджету: базова дотація; освітня субвенція; медична субвенція; інші субвенції та дотації (ст.99, 102-105 БКУ).

Видатки бюджетів громад, що не об’єдналися, обмежуються лише фінансуванням видатків на здійснення самоврядних повноважень, оскільки вони позбавляються права здійснювати повноваження, які можуть бути передані державою їх на виконання.

Бюджети громад, що не об’єдналися, не отримуватимуть міжбюджетних трансфертів із державного бюджету.

Об’єднання територіальних громад дозволяє отримати можливості ефективного управління значно більшим обсягом коштів для фінансування тих потреб (бюджетних закладів), які стосуються (знаходяться на території) громади. Саме місцевій громаді як нікому іншому відомі всі наявні проблеми, і вона як ніхто інший спроможна визначити пріоритети управління фінансовим ресурсом.

РЕФОРМА ПРИЗВЕДЕ ДО ЗАКРИТТЯ ШКІЛ

Найголовніше, що слід знати: питання наявності школи у кожному селі буде віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади. Перевага має надаватись якості освіти. Щодо мережі шкіл, то відповідні рішення приймають обрані ради, беручи за основу позицію громади та обраних від неї депутатів, враховуючи структуру населення, кількість учнів та наявність інфраструктури (дорога, відповідний транспорт тощо). Фінансування шкіл відбувається в т.ч. за рахунок субвенції, що перераховуються бюджетам ОТГ з державного бюджету України (Закон України «Про Державний бюджет України», ст.103.2 БКУ).

У ГРОМАДИ НЕ БУДЕ КОШТІВ НА ФІНАНСУВАННЯ ТИХ ГАЛУЗЕЙ, НА ЯКІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

За які гроші ремонтувати дороги, забезпечувати благоустрій та вуличне освітлення, фінансувати культуру, клуби, кінотеатри, майданчики для відпочинку? Адже на сьогодні ці витрати в повній мірі не фінансуються ані місцевими, ані держаним бюджетом. Проте в процесі децентралізації з’являються такі можливості — кошти Державного Фонду регіонального розвитку, цільові бюджетні програми та субвенції, різноманітні гранти та довгострокові позики, інвестиції. Звичайно для отримання та подальшого адміністрування цих коштів потрібні відповідні кадри, що мають досвід проектного менеджменту, володіють навичками стратегічного планування, розмовляють іноземною мовою. І заробітна плата для таких працівників повинна бути чимала — можливо саме на такі позиції буде готова повернутись у село талановита молодь та загалом успішні реалізовані кадри. В будь-якому разі громада сама визначає свої пріоритети та напрями розвитку. Проте «вікно можливостей», яке відкривається перед ОТГ є значно ширшим і привабливішим, ніж те, яке було до реформи.

ПОНЯТТЯ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ НЕ ПОВ’ЯЗАНІ

Об’єднання територіальних громад є найпершим етапом загальної реформи з децентралізації влади і одним із елементів реформи адміністративно-територіального устрою, що є основою для подальшого впровадження реформи. Насправді, основною метою реформи є передача широкого кола повноважень від призначених до обраних органів влади, а одночасно з цим — передача їх від рівня центральної влади на рівень максимально наближений до споживача послуг — тобто громадянина та громади. Для того щоб така передача повноважень була можливою, потрібно створити первинне територіальне об’єднання, спроможне виконувати усі покладені на них обов’язки і надавати якісні послуги населенню.                                               

Сьогоднішні невеличкі села та селища рідко, коли здатні виконувати такі функції і тому об’єднуються у територіальні одиниці, здатні утримувати відповідний виконавчий апарат, забезпечити роботу усіх основних соціальних та державних служб, надавати доступ до якісної освіти та медицини незалежно від місця проживання людини. Гарні школи та лікарні потрібні для будь-якого громадянина держави не тільки у обласних центрах, а й на селі. Подальша реформа з децентралізації влади включає в себе відповідні зміни до Конституції України, прийняття нових законів про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування, про адміністративно-територіальний устрій, про місцеві органи виконавчої влади, зміни до законодавства про освіту, охорону здоров’я, до Кодексів, нове законодавство про вибори до органів місцевого самоврядування та про органи територіальної самоорганізації населення.

РАДИ, ЩО ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АДМІНЦЕНТРУ, НЕ МАТИМУТЬ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА, ЯКИЙ БИ ВИРАЖАВ ТА ЗАХИЩАВ ЇХ

По-перше, при об’єднанні, окрім виборів голови місцевої ради, відбуваються вибори депутатів новоствореної місцевої ради, які проходять на всій території сіл/селищ/міст, які увійшли до громади (ст.7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»).

У відповідності до норм Закону України «Про місцеве самоврядування» (ст.14.1) та «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

Староста:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ НЕ ЗМОЖУТЬ ВЗАЄМОДІЯТИ

ОТГ може ініціювати співробітництво з сусідніми територіальними громадами, які об’єдналися або не об’єдналися з метою делегування повноважень, реалізації спільних проектів, спільного фінансування інфраструктурних проектів, утворення спільних комунальних підприємств, утворення спільного органу управління, а також мати змогу скористатися державним стимулюванням співробітництва (ст.10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закон України «Про співробітництво територіальних громад»; ст.101, 104 БКУ). Державне стимулювання співробітництва здійснюється шляхом:

1) надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктів співробітництва у пріоритетних сферах державної політики;

2) передачі об’єктів державної власності у комунальну власність суб’єктів співробітництва;

3) методичної, організаційної та іншої підтримки діяльності суб’єктів співробітництва.

При цьому держава стимулює співробітництво, якщо посилюється спроможність суб’єктів співробітництва до забезпечення реалізації визначених законом повноважень; до співробітництва залучені додаткові ресурси, у тому числі фінансові; співробітництво здійснюється більш, як трьома суб’єктами співробітництва; забезпечується широка участь громадськості у здійсненні співробітництва.

Також однією з умов фінансування проектів за кошти Державного фонду регіонального розвитку є впровадження інвестиційних програм і проектів співробітництва територіальних громад.

ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ БУДУТЬ ПОЗБАВЛЕНІ МОЖЛИВОСТІ КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

Мережа органів пенсійного фонду, поліції, військкомату, казначейства, прокуратури, фіскальної служби (податкової) не зазнає змін. При цьому, незалежно від площі об’єднаної громади, кількості рад, що у неї увійшли, кількості населення, географічного розташування громади, мешканці і установи, що знаходяться на території ОТГ, матимуть змогу обслуговуватись у цих органах. При цьому, це не означає, що утримання зазначених органів «ляже на плечі» створеної громади. Ці державні органи фінансуються за рахунок державного бюджету (ст.87 БКУ), навіть незважаючи на те, що територіально вони можуть знаходитися на території ОТГ.

ЗА ДОВІДКАМИ, ЩО ЗАРАЗ ВИДАЮТЬСЯ У СІЛЬСЬКІЙ/ СЕЛИЩНІЙ РАДІ, ДОВЕДЕТЬСЯ ЇЗДИТИ В АДМІНЦЕНТР (ЦЕНТРАЛЬНУ САДИБУ) ОТГ

Здійснення нотаріальних дій, видача всіх довідок, які зараз оформлюються у сільській/селищній раді, і надалі буде проводитися на цих же територіях