Що таке інтелектуальна власність та як її захистити?

Інтелектуальна власність (ІВ) – це результат творення людського розуму. Це поняття поєднує винаходи, літературні та художні твори, символіка, назви та зображення, що використовуються у комерційних цілях.

Правові системи дозволяють охороняти об’єкти ІВ, наприклад, за допомогою патентів, авторського права та товарних знаків, що дозволяє людям вимагати визнання або отримувати фінансову винагороду за свої винаходи чи твори. Забезпечуючи баланс інтересів винахідників та широкої публіки, система ІВ сприяє створенню умов процвітання творчості та інновацій. Компанія з управління інтелектуальною власністю кіф надає юридичну консультацію та допомогу в управлінні результатами творчої діяльності.

Авторське право

Авторське право – це юридичний термін, що використовується для опису прав, що надаються авторам на створені ними літературні та художні твори. Авторське право охоплює широкий спектр творів: книги, музику, картини, скульптури та фільми, комп’ютерні програми, бази даних, рекламу, карти та креслення.

Патенти

Патент – це виключне право винахід. У загальному сенсі патент наділяє свого власника правом вирішувати, яким чином винахід може – і може використовуватися іншими людьми. В обмін на це право власник патенту розкриває технічну інформацію про винахід для широкої публіки в публікованому патентному документі.

Управління інтелектуальною власністю через кіф допоможе зареєструвати та захистити Ваш патент, щоб улюблена справа почала приносити постійний прибуток.

Товарні знаки

Товарний знак – це відмітне позначення, покликане проводити різницю між товарами чи послугами одного підприємства від товарів чи інших підприємств. Товарні знаки існували ще в давнину, коли ремісники ставили свій підпис або «клеймо» на своїх виробах.

Промислові зразки

Промисловий зразок – це художньо-естетичне рішення виробу. Зразок може бути тривимірним, тобто мати форму або об’єм, і двомірним і мати такі характеристики, як малюнок, лінії або колір.

Географічні вказівки

Географічні вказівки та найменування місць походження – це позначення, що використовуються для характеристики товарів, які мають певне місце походження та мають властивості, репутацію або характерні особливості, зумовлені переважно цим місцем походження. Найчастіше географічна вказівка включає назву місця походження товару.

Комерційні таємниці

Комерційні таємниці – це права ІВ на конфіденційну інформацію. Вони можуть продаватись або передаватися за ліцензією. Несанкціоноване отримання, використання або розкриття подібної інформації іншими особами у спосіб, що суперечить чесній комерційній практиці, вважається недобросовісною практикою та порушенням прав на комерційну таємницю.