Навчально-науковий інститут технічного сервісу запрошує на навчання

Важко знайти більш широку технічну спеціальність, яка охоплювала б настільки різні по конструкції, принципу роботи та області застосування машини. Не буде перебільшенням твердження про те, що не існує підприємства в сфері матеріального виробництва, де б не використовувалися фахівці з галузевого машинобудування, оскільки дана спеціальність охоплює всі етапи розробки технічних систем: від початкових інженерних ідей до готової системі і її підтримки після здачі в експлуатацію. Причому під системою можна розуміти досить широкий перелік: від будь-якого транспортного засобу (автомобіля, трактора тощо) до великих виробничих і експлуатаційних проектів (машинобудівні заводи будь-якого профілю, станції технічного обслуговування, діагностичні центри і ін.)

Вивчення перспективних дисциплін

Вивчення дисциплін, що викладаються під час навчання, дозволяє майбутнім фахівцям досконально дізнатися технології проектування, виготовлення, відновлення та ремонту машин, устаткування. Також дуже значна роль відводиться вивченню систем автоматизованого проектування машин на базі відомих і поширених ліцензійних систем, які визнані кращими машинобудівними корпораціями світового рівня. Основний напрямок наукової діяльності направлено на обгрунтування діагностичних параметрів машин, на розробку нових методів, принципів і засобів діагностування, забезпечення працездатності машини за рахунок її відновлення і ремонту.

Робота на престижних посадах

Фахівці-випускники з галузевого машинобудування працюють на престижних посадах державних, приватних підприємств і установ різних галузей промисловості, або створили власний бізнес, оскільки фахівці даного напрямку завжди затребувані на ринку праці. Типові початкові посади: конструктор, технолог, майстер, механік дільниці цеху, фахівець з постачання запасних частин, фахівець-дослідник науково-дослідних лабораторій. Окремим питанням стоїть забезпечення якості при виробництві продукції машинобудування. Саме тому пропонується вивчення дисциплін, які дозволяють влаштовуватися на посади інженерів промислових лабораторій, метрологів, інженерів якості, інспекторів і менеджерів контролю якості.

Навчися проектувати, конструювати і забезпечувати роботу машин

Тому можна говорити, що дана спеціальність для тих, хто прагне навчитися проектувати, конструювати і забезпечувати роботу машин і їх складових з використанням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, прогнозування та оптимізації технічних характеристик. Всьому цьому сьогодні навчають в навчально-науковому інституті технічного сервісу (ННІ ТС).

Історія інституту

У 1991 році у складі одного з провідних аграрних вищих навчальних закладів нашої держави – Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства був заснований єдиний в Україні факультет технічного сервісу, який в 2010 році став навчально-науковим інститутом технічного сервісу (ННІ ТС)!

1990 року було здійснено набір за спеціалізацією «Технічний сервіс» спеціальності «Механізація сільського господарства» у кількості 52 студенти (2 групи).

Протягом навчального року були розроблені методичні забезпечення дисциплін, посилена матеріально-технічна база кафедр, налагоджений тісний зв’язок із ремонтно-обслуговуючими підприємствами. З вересня 1991 р. набір студентів збільшився до 120 осіб (4 групи).

Враховуючи зростання популярності спеціалізації і перспективність такого напрямку підготовки, заручившись підтримкою Держсільгосптехніки, Агросабу, керівництво університету прийняло рушення про створення факультету технічного сервісу (наказ видано 29.11.1991р).

29 червня 1995 року було отримано дозвіл на підготовку фахівців за напрямом 6.0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства» за спеціальністю 7.090904 «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки» обсягом 150 осіб.

11 лютого 1997 р. ДАК засвідчує право на проведення діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста за напрямом 6.0902 «Інженерна механіка» за спеціальністю «Сільськогосподарські машини» – 25 осіб.

У зв’язку з введенням у дію нового переліку спеціальностей в 1997 році спеціальності факультету були нострифіковані в нову спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» з ліцензійним обсягом – 180 осіб за напрямом «Інженерна механіка».

З 2006 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку спеціальностей і в зв’язку з цим підготовка фахівців тепер здійснюється в галузі знань «Машини та обладнання с.-г. виробництва».

У межах спеціальності були розроблені програми спеціалізацій: 1991 р. – технічний сервіс, 1995 р. – маркетинг і менеджмент у технічному сервісі, 1997 р. – конструювання техніки, 2000 р. – технічна інспекція, 2003 р. – дилерська діяльність.

 


Спеціальності

Навчально-науковий інститут готує фахівців за освітньо – кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр

133 – “Галузеве машинобудування”

192 – “Будівництво та цивільна інженерія”

Запрошуємо на навчання випускників шкіл, які бажають отримати сучасну освіту за перспективною спеціальністю.

Наша адреса: 61050, Україна, м.Харків, просп. Московський, 45.

Тел.: 732-79-22

Пошта:  nnits@khntusg.info